Curso de carpintaría: Empezamos cos cintóns

A pasada semán no curso de carpintaría colocaron a contra roda e o contra codaste na buceta. Como non poidemos ir ningún Patexeiro non se poido facer o resúmen do mesmo. Pero podedes ver o traballo nas fotos.
Esta semán os cursillistas adicáronse a facer e colocar os cintóns interiores da buceta.

Todos pasaron polas distintas fases do proceso e deixaron a súa "firma" nos cintóns.


Ó final da tarde, Moncho púxose a darlle o alcatrán ás últimas cadernas mentras vemos a Jorge, rematando un cintón na popa..

Palmeirán

Comentarios