xoves, 22 de xuño de 2017

EMPEZA A IX EDICIÓN DA COPA BALBINAO vindeiro sábado 24 de xuño, mesmiño despóis da resaca do San Xoan e ainda cas sardiñas no estómago dará comenzo en augas de Sada a IX Edición da Copa Balbina de Embarcacións Tradicionais a Vela.


A Copa Balbina é unha competición atípica xa que pretende fomentar a participación e a xuntanza das embarcacións tradicionais do Golfo Ártabro polo que ademáis de puntuar pola posición na regata premia a participación en distintas xuntanzas e concentracións que se realizan no Golfo Ártabro.

Ahí vai o extracto do regulamento deste ano que non varía con respecto ó do ano anterior.
EXTRACTO DO REGULAMENTO DA PROBA
Calendario:
1ª Proba: Sábado 24 de xuño - Sada
2ª Proba: Sábado 29 de xullo - Regata de Embarcacións tradicionais de Redes.
3ª Proba: Sábado 5 de agosto - Perbes
4ª Proba: Sábado 26 de agosto - Sada
5ª Proba: Sábado 30 de setembro - Sada

1. A Copa Balbina:
A Copa Balbina de Vela Tradicional é unha proba creada pola A.C.M. Os Patexeiros e levada a cabo dentro do calendario de competicións de vela do C.N.R.S. Dispútase en augas de Sada.
Este ano puntuará tamén para a Copa a Regata de Perbes e a de Redes

2. Características dos barcos participantes:
A Copa Balbina e unha proba aberta a todo tipo de embarcacións tradicionais de madeira con propulsión a vela, independentemente da súa tipoloxía, aparello ou eslora.
Ó ser unha proba que pretende fomentar máis a participación e a reunión de embarcacións tradicionais no Arco Ártabro, que a competición en si mesma, admítese a participación de embarcacións con certas modificacións estructurais para adaptalas ós tempos actuais ou feitas en parte con materiais “modernos” (epoxis, fibra de vidrio, etc...), sempre e cando a súa propulsión sexa a vela tradicional (vela de relinga, vela latina, etc...). E tamén se admitirán embarcacións tradicionais de madeira con adaptación a aparello moderno (snipe, etc...) Este punto someterase sempre ó criterio da A.C.M. Os Patexeiros.
Se algunha embarcación con formas tradicionais pero feita totalmente con materiais "modernos" (fibras, epoxis, polietileno, etc...) desexa acompañarnos nalgunha regata da proba, pode facelo, pero non computará na puntuación da regata nin na xeral da Copa Balbina. 

3. Inscricións:
Será obrigatoria a inscrición dos participantes, ven sexa con anterioridade, comunicándoo ó correo patexeiros@hotmail.com ou ben no mesmo momento da participación, comunicándollo ó barco da Organización, CNRS ou Patexeiros.

4. Percorrido da proba.
O percorrido de cada proba desta VIII edición da Copa Balbina será o indicado pola organización en cada regata da mesma, no momento da saída. En cada proba disputaránse 2 mángas que puntuarán individualmente (non se fará a media das mangas).Tamén no momento da saída se especificará se se fan dúas mangas ou unha manga sóa, dependendo das condicións climatolóxicas. Ainda que intentaremos sempre que en cada unha das probas se disputen as dúas mangas.

5. Horarios para probas disputadas en Sada:
NA RAMPA DE SERVIZO DO CNRS ÁS 16:00 HORAS
SAÍDA DA PRIMEIRA MANGA ÁS 17:00 HORAS
AVISOS: VARIOS PITIDOS
1º SINAL: 5 MINUTOS E BANDEIRA AMARELA
2º SINAL: 4 MINUTOS
3º SINAL: 1 MINUTO
4º SINAL: SAÍDA E BAIXADA DE BANDEIRA AMARELA
SEGUNDA MANGA: EN CANTO ENTRE O ÚLTIMO VÓLVENSE A DAR OS AVISOS.
O horario das probas que terán lugar en Redes e en Perbes será o que dictaminen as Organizacións dos Clubes Marítimos de Redes e  Club Marítimo de Perbes, e que se comunicará no seu momento

6. Responsabilidade:
Todos os participantes na Copa Balbina de vela tradicional farano baixo o seu propio risco e responsabilidade.
Recoméndase ós participantes a tramitación do Cartón de Navegante da FGCMF que polo módico prezo de 10 Euros anuais da cobertura de accidentes ó titular do mesmo.
A Organización recorda ós participantes a obriga de levar a bordo o equipamento regulamentario de salvamento así como a documentación regulamentaria esixida polas autoridades marítimas.
A Organización poñerá polo menos unha embarcación de asistencia para atender ás embarcacións en caso de problemas.
A Organización resérvase o dereito de suspender a proba no caso de que estime que as condicións meteorolóxicas poidan supoñer un risco para os participantes.

7. Sistema de puntuación:
O sistema de puntuación por manga, para a Copa Balbina 2017 IX Edición estará definido da seguinte maneira:
Por asistencia a cada proba da Copa Balbina, cada barco sumará 5 puntos, excepto pola asistencia á última proba da Copa, na que se entregarán os trofeos, na que a puntuación por asistencia sumará 10 puntos por barco. Estes puntos sumaránse sempre que se participe na proba e se tome a saída nalgunha das mangas dela, independentemente que algún dos barcos quedase descalificado nalgunha das mangas.
No respecto á puntuación por orde de chegada, o primeiro clasificado levará tantos puntos como embarcacións teñan participado, o segundo levará un punto menos, o terceiro un menos ca o segundo, e así sucesívamente ata o derradeiro que levará 1 punto.

  • Establécese unha única categoría de embarcacións.
  • Cada manga puntuará por separado e ó final sumaranse os puntos conseguidos por cada embarcación nas dúas mangas.
  • No caso de se ter que suspender unha das mangas debido ás condicións meteorolóxicas ou outra situación de risco, a puntuación final considerarase a da outra manga, se se tivera disputado.
  • As Regatas de Redes e de Perbes puntuarán do mesmo xeito cas probas habituais da Copa Balbina disputadas en Sada, estando a expensas de que a Organización dos Clubes de Redes e Perbes decidan facer unha ou dúas mangas na regata.
  • Das 5 regatas puntuables, cada patrón/barco pode facer un descarte, que pode elexir aquel no que non poida participar ou no que tivese peor puntuación. Para competir en igualdade de condicións un descarte será obrigatorio.
  • Os descartes serán por regata, queremos decir con isto que se un patrón descarta unha das regatas e ésta se fixo a dúas mangas, descartaranse as puntuacións das dúas mangas disputadas nesa regata, só puntuando por asistencia.
  • A efectos de fomentar e premiar a participación nas Concentracións de embarcacións tradicionais do Arco Ártabro, sumaranse  puntos adicionais na clasificación xeral ó barco/tripulación por asistencia ás seguintes Concentracións de Embarcacións Tradicionais do Arco Ártabro. (Enténdese  puntos por cada unha das concentracións ás que asista)
Concentración de Ares: 5 PUNTOS
V Xuntanza Patexeira de Embarcacións Tradicionais - Sada (15-16 xullo): 10 PUNTOS
II Concentración de Embarcacións Tradicionais de Betanzos (2-3 setembro): 5 PUNTOS
Parrocheira de Ferrol (se se celebra) : 5 PUNTOS

8. Premios
Ó rematar a IX Copa Balbina, entregaranse trofeos ós tres primeiros barcos clasificados. Ademáis o barco gañador será o herdeiro por un ano da Copa Balbina que se lle entregará nun acto aparte, unha vez se lle faga e coloque a praca que identifique o nome do gañador, e a custodiará no sitio que él considere máis representativo ata poñela en xogo na vindeira edición.

9. Outras consideracións:
Os participantes dan a súa autorización expresa á publicación das fotografías que se realicen durante a proba e que poderán ser publicadas nos medios dixitais da A.C.M. Os Patexeiros (blog e facebook) ou outro medio que a Organización considere.
A Organización resérvase o dereito de modificar este resumo de normas da proba. Calqueira modificación anterior á celebración das probas será posta en coñecemento dos participantes con anterioridade á saída polos medios que se estimen convintes.
Calqueira controversia ou desputa entre participantes será analizada e resolta polo xuiz/xuices en consulta coa Organización.
Advírtese expresamente que non se pode navegar por diante da liña de saída cando falte un minuto ou menos para a saída, podendo dar lugar, esta acción, á desclasificación da embarcación nesa manga.
As viradas faranse sempre deixando a boia por babor. Penalizarase ca reducción de 5 puntos ó patrón/barco que non a tome corréctamente. O patrón/barco que desexe enmendar ese erro para evitar a perda deses puntos deberá facer unha virada completa a esa boia para logo continuar ca regata.
Calqueira outro punto que non esté recolleito neste regulamento será tratado no momento que surxa polo comité de regata. Sendo a súa decisión inapelable.
Colaboran:

luns, 19 de xuño de 2017

Halina a Meracha

Sofía Casanova, unha periodista e escritora coruñesa, foi unha das grandes intelectuales da España de principios do século XX. Incluso foi nomeada para o premio Nobel de Literatura.Esta gran muller veraneaba habitualmente en Mera (Oleiros), e alí tivo unha filla á que lle chamou Halina, á que apodaba familiarmente como "a Meracha".


O noso compañeiro patexeiro Francisco Javier Aguado Álvarez de Sotomayor, descendente de grandes navegantes, e gran enamorado de Mera, ese "paraíso para vivir", como él o chama, quixo honrar a memoria de Sofía Casanova e que mellor maneira que chamarlle á dorna que está restaurando "Halina a meracha".


Entre él, o seu fillo e o tamén patexeiro Hugo, estiveron traballando estes últimos meses en poñer a punto a "meracha", como xa a coñecemos familiarmente.


Finalmente xa está lista, e co seu folio pintadiño por unha artistaza como vedes neste pequeno vídeo.

video

Estes días irá ó mar para estar lista para a IX Edición da Copa Balbina de embarcacións tradicionais a vela que empezará este sábado día 24, despóis da resaca do San Xoan.Sorte nesta Edición á tripulación e parabéns á artistaza que pintou o folio.

(Palmeirán)

luns, 12 de xuño de 2017

Navegación astronómica????. Non. Gastronómica!!!! .

 Dende que empezamos a botar os barcos ó mar, o pasado 20 de maio, xa foron varias as navegacións que se levaron ó cabo cos distintos barcos.


Un dos que máis saeu foi Ramóm ca súa Rabuda, unha fermosa dorna construída por Domingo Ayaso e aparellada con cangrexa e foque.

Aquí, a Rabuda, con José Manuel a bordo.

Tamén A Feituca, de Pablo, saeu en varias ocasións, sempre buscando esas caliñas tan íntimas que a él tanto lle gustan. Que vicio tén a criatura!!!! E tanto que se agacha, que nin unha imaxe del temos navegando e iso que os nosos satélites espía non paran.

E A Desexada, que tamén está saindo cada fin de semán, normalmente patroneada por José Manuel, xa que a tripulación oficial (Naveira e o palmeirán) ainda non está ociosa,  e que se está convertindo na sede da Sociedade Gastronómica Patexeiros sen Fronteiras.


Si, como vedes, aproveitan calqueira ocasión para invadir o barco con viandas, exquisiteces e todo regado con caldos elexidos por un experto soumiller.


En vez de entrenar para a Copa Balbina, máis ben parece que están entrenando para a vindeira edición de Top Chef.

A ver se as barrigas non van medrando moito con tanta cheúra e fan de lastre nos barcos.


(por Palmeirán)

luns, 22 de maio de 2017

Festa da botadura dos barcos

Este ano, por unha cadea de problemas de última hora, non pudo ser. Non pudemos botar os barcos ó mar o Día das Letras Galegas. Pero non quedou así o conto. Sen festa non íbamos quedar.


Así que onte domingo empezamos a aparecer por Lorbé dende as 9 da mañán para ir baixando os barcos ó mar.

Coma sempre, o primeiro en aparecer, un servidor, o palmeirán. Moitos xa pensan que durmo en Lorbé, porque ás veces non saio de alí.

Ainda había que facer traballos de última hora na Desexada. Colocar a bomba de achique, os folios, unhas pezas para anclar os lazys, envergar a vela, etc.... Así que máns á obra.

Logo chegaron Fernando e Miguel Marta, que irían de tripulantes tamén na Desexada, así que empezamos a repartir os traballos.

Seguiron aparecendo patexeiros por Lorbé. Lucas, Chimpo, Pablo, Lidia, Dolores, José Manuel, Javier Aguado e Hugo. Unha chéa deles. Invasión patexeira en Lorbé.

Tamén nos viñeron botar unha man, coma sempre, os amigos de Perbes, Anuska e Víctor que son parte da tripulación da dorna Albatros. Bueno, en realidade viñan facer espionaxe das novidades nos barcos para a vindeira edición da Copa Balbina, pero ímosllo a perdoar.

Pablo colleu un dos remolque e foise a pola Feituca, que ivernara en Mera.

Dolores e José Manuel reflotaron a Leliadoura, que estivera a inchar e adicáronse a achicala e empezar a aparellala. Foi o primeiro barco en bicar o mar, primeiro polo fondo, e xa despóis pola superficie.

Botóuse a Feituca, e a seguinte foi a Boaventura do novo armador Bruno, que iría tripulada nesta ocasión por Javi Aguado e Hugo.


Mentras, na Desexada proseguían os traballos de última hora.

Finalmente tocóulle á Desexada, o barco máis pesado de todos. E alá foi ó mar.


Empezamos a sair do porto de Lorbé sobre as 2 e media da tarde. Sen vento ningún.

Calma podre!!!

A Leliadoura empezou a sair a vela para as boias do porto. Siguéuna a Boaventura a remos, porque a vela non se movía.

Desexada e Feituca ainda dentro da dársena tiveron que botar man do motor.

Non hai vento, o motor non me gusta, paso a caña a Fernando, que se vaia facendo á Desexada.

A tripulación da Desexada formada por Anuska, Fernando, Miguel Marta e o palmeirán.Chegando á altura das boias do porto izamos velas aproveitando unha pequena brisa, que pouco nos durou.

Íbamos navegando pero slowly, slowly!!

Boaventura seguía ca vela sen flamexar e metendo remos. Aguado ten peito para o remo.


A tripulación en terra dende Sada metíanos presa polo móbil.

- Vaise a enfriar a paella!!!!
- A ver se é para hoxe!!!!!


Tamén dende o bote Canouro, que saeu dende Sada ó noso encontro, o Comandante Martiño, avisaba....

- Temos fameeeee!!!!

Por certo, mira que son detallistas estes rapaces que fixeron camisetas para a crew.

Así que cerca das 4 da tarde empezamos a meter motor e ir dando remolque.


Primeiro á Feituca onde parte da tripulación xa estaba botando unha soneca en cuberta.


Logo á Boaventura, onde Aguado xa tiña cadencia de paleo como para ir á Bandeira da Concha, pero ainda non pasáramos a punta de San Amede, dende as 2 e media da tarde.


O Canouro foise a pola Leliadoura, que estaba buscando o vento xa preto de Ares.


José Manuel, patrón orgulloso, rexeitou o remolque.

- Non vaia a ser que estes bárbaros logo me reclamen o remolque!!!!!

Así que Dolores amotinóuse e saltou ó Canouro porque tiña que ir para traballar e José Manuel quedóuse a sóas ca Leliadoura.


Queríaa coñecer ben, observarlle como move esas cadernas de maneira tan sensual, ese bamboleo!!!!! Ayyyyyy carallo, que andarei eu pensando!!!!!


Sobre as 5 menos cuarto empezamos a arribar á Rampa de Sada. A paella xa estaba casi a punto, as empanadas tamén.

A Rabuda, que tamén saeu ó mar dende Sada, xa estaba no fondeo.

Despóis dun fondeo provisional empezamos a xantar.


Que delicia a empanada de calamares que nos fixo Rosana e que tan eficientemente repartía Eva.


Impresionante a paella que se curraron Lucas e os seus amigos, mestres paelleiros. Que se quiten os de masterchef do medio!!!!


Tripulantes, socios, familias e amigos demos conta da estupenda merenda. O resto dos amigos de Perbes tamén nos acompañaron nesta tarde.


Incluso Naveira veu por alí, pero en vez de vir en barco apareceu nunha moto tan grande coma unha dorna e acompañado de moteiros. Pasaríasenos ó "lado oscuro"??? Esperamos que non. Patexeiro forever!!!!

José Manuel ainda non aparecía. Xa empezábamos a preocuparnos. Agora empezábase a levantar un ventiño ideal.

Cando xa íbamos a sair a por él na Desexada vemos aparecer unha vela polo espigón de Sada.

- Ahí o ven!!!!
- Deixádelle empanada e paella, lambóns!!!!
- E cervexa, moita cervexa, que este home vai vir seco!!!!

Recibímolo cun aplauso conxunto, ven merecido por ser o único que fixo toda a travesía a vela.


Despois de xantar, procedemos a recoller e ir amarrando os barcos, e levando á xente a Lorbé, que tiñamos alí os coches.

Tamén se levou a dar unha volta ós mestres paelleiros, pola boa laboura que fixeron.


Eu aproveitei para barrer a zona de traballo no porto de Lorbé, para que quedara decente despóis dos traballos feitos, mentras Lucas e José Manuel en Sada levaron os barcos ós amarres.


Seis xa quedan a flote, agora a intentar preparar seis máis, a ver se conseguimos que toquen o mar este verán, e calafatear ben o Arredemo, que tamén está xa no mar.


A navegar....

by Palmeirán

xoves, 4 de maio de 2017

Tira Vira.

A miña foto
Asociacion cultural en defensa da conservación do patrimonio marítimo, o litoral e a cultura mariñeira. Contacta con nós no CORREO: patexeiros@hotmail.com ou ben no noso FORO: http://patexeiros.foroactivo.com