Xa celebramos a Asamblea e as eleccións

Este xoves, tal e como anunciáramos, tiveron lugar no noso local de Lorbé as Asambleas Extraordinaria e Ordinaria Anual.


Un grupo de socios asistentes posan diante do local social

A asistencia dos socios foi masiva, habendo moi poucas baixas, e todas elas xustificadas (traballo, enfermidade ou situación xeográfica).

Empezamos con puntualidade inglesa e fíxose a elección da nova Xunta Directiva para os vindeiros 2 anos.

Na Asamblea Ordinaria aprobáronse as contas do exercicio pasado e o presuposto e o calendario de actividades para este ano 2013.

Tamén se aprobaron a maioría das propostas adicionais que se fixeron, todas elas con grandes ventaxas para os socios.

Rematamos a Asamblea preto das 12 da noite..

Nuns días enviaremos os resultados da Asamblea a todos os socios.

Palmeirán

Comentarios